O mnie

Adwokat Wojciech Małecki, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji,. Członek Łódzkiej Izby Adwokackiej, od roku 2010 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, w ramach której wykonuje wszechstronną praktykę adwokacką. Jednocześnie,  posiada nadane przez Ministra Sprawiedliwości uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, pozwalające wykonywać funkcje syndyka, nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (nr licencji 1117)

Prawo cywilne

 • ochrona własności
 • zniesienie współwłasności
 • ubezwłasnowolnienie
 • sporządzanie umów
 • windykacja należności
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych
 • odszkodowania z tytułu zdarzeń komunikacyjnych
 • odszkodowania z tytułu wad produktów

Prawo obrotu nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • pomoc prawna w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wywłaszczenia nieruchomości
 • prawa lokatorów

Prawo pracy

 • reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców
 • roszczenia pracownicze
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • umowy o zakazie konkurencji

Prawo gospodarcze

 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • postępowanie rejestrowe
 • windykacja należności
 • prawo spółek handlowych

Prawo budowlane

 • umowy o roboty budowlane
 • roszczenia uczestników procesu budowlanego
 • obsługa prawna procesu budowlanego

Prawo spadkowe

 • ustalanie prawa do spadku
 • dochodzenie praw związanych z dziedziczeniem (zachówek itp.)

Upadłość i restrukturyzacja

Wojciech Małecki jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny posiada uprawnienia do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, a także nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Kancelaria oferuje Klientom m.in:

 • pełną obsługę uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • obsługę w zakresie ustalania i dochodzenia praw wierzycieli
 • doradztwo w zakresie sporządzenia projektu układu
 • konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji planów restrukturyzacyjnych
 • obsługę w zakresie przygotowania wniosku o upadłość konsumencką

Działalność

Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, oferuje porady i konsultacje prawne, prowadzenie spraw indywidualnych a także kompleksową, profesjonalną stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria świadczy usługi zarówno w stałej siedzibie w Łodzi jak i w siedzibie klienta. Stale współpracuje z biegłymi specjalistami z zakresu medycyny sądowej, wyceny nieruchomości, analizy wypadków komunikacyjnych, biegłymi księgowymi oraz specjalistami innych dziedzin.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi, a także w negocjacjach i innych postępowaniach pozasądowych. Aktualnie, Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm z branż farmaceutycznej, budowlanej, telekomunikacyjnej, reklamowej, motoryzacyjnej.

Kontakt

Adres kancelarii

ul. Piotrkowska 125

90-430 Łódź

tel.: 42 632 80 40

kom.: 605 343 639

e-mail: wojciech.malecki@adwokatura.pl